ZWROTY

Dajemy Państwu gwarancje możliwości zwrotu czyli odstąpienia od umowy, zakupionej u nas bielizny w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 60 dni. Zakupione produkty należy zwrócić do siedziby sklepu na adres: JUSTMAT Mateusz Uklejewski ul. Królowej Jadwigi 1 88-100 Inowrocław

Zwrotu dokonać można dowolną firmą kurierską lub Pocztą Polską.

Po odbiorze zwrotu w ciągu 7 dni wykonamy zwrot środków na podane wcześniej dane w zamówieniu.

W sytuacji odstąpienia od umowy koszty zwrotnej przesyłki dostarczenia produktów są po stronie klienta.

W przypadku pytań prosimy o kontakt email sklep@justinn.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 52 307 01 68REKLAMACJE

1. Jak złożyć reklamację

Przedstawiamy kilka możliwości na złożenie reklamacji w naszym sklepie:

1. Przesłanie zgłoszenie na adres mailowy: sklep@justinn.pl

2. Przesłać zgłoszenie pocztą na adres JUSTMAT Mateusz Uklejewski ul. Królowej Jadwigi 1 88-100 Inowrocław

3. Złożyć osobiście w siedzibie sklepu JUSTMAT Mateusz Uklejewski ul. Królowej Jadwigi 1 88-100 Inowrocław

W przypadku pytań prosimy o kontakt email sklep@justinn.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 52 307 01 68

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Wszystkie produkty dostępne w justinn.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia. O wynikach reklamacji konsument będzie informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt kupującego.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.